SEVERKY

Zlatý Bludišťák 2023

Po velmi dlouhé době jsme vyrazily na tábor společně, skautky i světlušky.

Celým táborem nás provázela etapová hra na téma Labyrint, kde jsme se zmatené a bez vzpomínek ocitly. Naštěstí se nám povedlo z labyrintu utéci a zachránit si život.

Na táboře jsme se též chodily koupat k nedalekému rybníku nebo navštívily tábor kluků od Tomáška, kde jsme společně slavili mši svatou.

I přesto, že společný tábor přinesl spoustu nových a nečekaných situací, jsme si tábor užily a věříme, že příští rok bude ještě o něco lepší. 

Survivor 2022

Skautky letos na táboře zažily nejedno dobrodružství v nevyzpytatelné aréně společně s Katniss a Peetou během 74. ročníku Hladových her. Připravovaly své splátce na přehlídku, zajišťovaly jim prostředky a v posledním střetu bojovaly o jejich přežití. Mimo to jsme hledaly vrak spadeného letadla a zachraňovaly přeživší, sledovaly Lučické celebrity, vyráběly kosmetické taštičky a na jeden den se octly v antickém Řecku. Tábor jsme si užily a budeme na něj s láskou vzpomínat. 

Můžete se také podívat na táborové fotky a video.

Víkendovka s klukama (8.-10. 4. 2022)

Fotky z víkendovky jsou k vidění zde.

Podzimky (27.-30. 10. 2021)

Magie, kouzla, dobrodružství to vše jsme zažívali na kouzelnické škole v Bradavic. Na nádraží ve středu ráno jsme dostaly potvrzení o přijetí na školu čar a kouzel. Podepsal jej sám Brumbál a bylo opatřeno i pečetí.

Do školy jsme byli odvezeny vlakem. Večer bylo slavnostní rozřarení studentů do kolejií moudrým kloboukem. Celý den jsme zakončily koukáním na film.
Pro správný adrenalin jsme hrály Famfrpál. Zlatonky utíkaly, camrály střílely, potlouky vybíjely, no prostě hra, jak má být. Opolednedne jsme šly na krátkou vycházku do Zapovězeného lesa, kde se ztratili trolové. Po kolejích jsme vyrazily vstříc trolům, ale po dlouhé době jsme zjistily, ze ten les je opravdu veliký. Nakonec jsme našly jenom dva troly, protože zbylí dva byli opravdu dobře schovaní. Zima, sněhové vločky, dárečky, to vše později k večeru zaklepalo na dveře. Bramborový salát nesměl chybet! Po slavnostní vánoční večeři následovalo rozbalování dárků, všechny jsme měly najednou o jedny teplé ponožky víc.

V pátek jsme se vydaly za Kamenem mudrců. Abychom uspaly Chloupka vyrobily jsme si harfu z prutů, které jsme musely získat a z osmi strun, které jsme si musely vybojovat v souboji s vysíláním protikouzel. Dopoledne jsme byly odvedeny do lesa, kde jsme setrvavaly v tichu, abychom se vymanily z popínavých rostlin. V domě jsme pak hledaly klíče, které otevřeyi další místnost. V níž byly hrací šachy, a tak jsme hrály člověče nezlob se, na hrací ploše vytvořené pomocí šátků. Večer, za temné oblohy, jsme se vydaly najít Kámen mudrců. Při cestě na nás vysílali kouzla cizí kouzelníci, ale v pořádku jsme přece jen dorazily k profesoru Quirellovi, kde jsme se branily protikouzly a Kámen mudrců získaly.

 Cangu

video z Podzimek zde:

SkaZa (17.-19.9.)

V pátek jsme vyrazily na SkaZu, na nádraží se nás sice sešlo jen málo ale nezoufaly jsme. Jen o pár stanic vlaku dál se k nám přidal Táborový oheň (skautský oddíl z Podivína) a o nemálo později i skauti a skautky z Břeclavi. V tomto již hojnějším počtu jsme jeli dál a zvládli dokonce i velmi dobrodružně přestoupit v Hodoníně z vlaku na vlak aniž by nám ujel.

Z vlaku naše kroky zamířily na pár kilometrů vzdálenou základnu, kde jsme si hned zabraly ty co nejlepší místa na spaní a těšily se až přijedou i zbylé oddíly a akce bude moct začít.

V sobotu dopoledne jsme se vydaly na závod, během nějž byly zkoušeny nejen naše znalosti skautské ale i týmový duch. Snažily jsme se jak nejvíc jsme mohly a naše snažení se některým z nás i vyplatilo, Fifi s Klárkou Z. a jejich tým se umístili na krásném druhém místě.

V neděli jsme se unavené ale spokojené vydaly na cestu vlakem domů. Už teď se těšíme na příští rok závodu, kde se znovu setkáme s kamarády z dalších oddílů

Klárka H., Klárka Z., Fifi, Abeja, Lizzy, Melissa, Lien, Mueca, Entete a Boss

Video z akce zde:

Den SEVEREK (16.6.)

"Vždy dál a výš a na své cestě k cíli,..." tak začalo setkání Severek, které se konalo minulou sobotu 16. června v zahrádkářské kolonii na Kraví hoře. Setkání jsme uspořádaly ke 49. výročí založení našeho oddílu a zúčastnilo se ho téměř čtyřicet bývalých i nynějších Severek. Některé z nich se staly během let maminkami našich stávajících skautek, některé pomáhaly oddíl zakládat, některé z nich ho vedou nyní. Během odpoledne jsme si zahrály hru na Kraví hoře, kdy jsme měly možnost si vyslechnout známé i neznámé vzpomínky a historky, opékaly jsme špekáčky a prohlížely kroniky třeba ze zakládajícího roku 1969. Akci jsme zakončily naší tradiční večerkou - kolem ohně a pod hvězdami.

Touto cestou bychom také chtěly velice poděkovat Českému zahrádkářskému svazu Brno Kraví hora 1, který nám pro naše setkání ochotně poskytl své prostory.

Příští rok slaví náš oddíl půlstoletí. To znamená 50 let táborů, akcí a družinovek, desítky nových a celoživotních přátelství, stovky dětí, které oddílem prošly, tisíce vzpomínek, které budou navždy v našich srdcích. 

Jak zaznělo na našem setkání - "Jednou Severka, navždy Severka". Těšíme se za rok 😊

Puťák skautek (28.-29.4.)

"Upozornění pro cestující osobním vlakem číslo 4603, vlak přijede na nástupiště číslo 2, kolej třetí." Vzhledem k tomu, že jsme v holkama stály na nástupišti třetím, koleji páté, dokážete si představit co následovalo: "Holky, holky, rychle, jedem, jsme na špatným peróně, ať nám to neujede!" Tak začal náš pálavský puťák - úprkem v sobotu v 8 ráno, z jednoho nástupiště na druhé. Klasika 😊 Akce byla také neobvyklá tím, že ji měly, co se týče programu, na starost samy skautky. Konkrétně Gewi, Ronja a Grace. Ve vlaku jsme proto byly včetně vedoucích rozděleny do 3 skupinek, které reprezentovaly nakladatelství mající za cíl nasbírat a vydat pálavské pověsti. Puťák jsme započaly ve Vranovicích s mapou v ruce a typickým počátečním entusiasmem, jehož výše během dne klesala úměrně s rostoucí teplotou. Úžasným nápadem jedné z vedoucích (nebudeme jmenovat - Gedži) proto bylo si dát před opravdu strmým výšlapem na Dívčí hrádek zmrzlinu. Tento nápad uvítaly s nadšením skautky, které kopec se zmrzlinou v břiše málem vyběhly. Vedoucí už po pár metrech začaly Gedži proklínat. 

Společné foto na Dívčím hrádku
Společné foto na Dívčím hrádku

Během soboty jsme se postupně podívaly do Dolních Věstonic, na již zmíněný Dívčí hrádek, rozhlednu Děvín i hrádek Sirotčí. Vrcholem našeho putování byla úžasná čerstvá voda ze studny v Klentnici a přespání pod širákem v blízkém lese. Na dobrou noc nám z nedalekého Mikulova hrál hit léta 2017 Despacito (by Luis Fonsi) s doprovodnou kapelou Štěkot srn. Jistě si dokážete představit, jak hezky se nám spalo 😊.

Příprava večeře
Příprava večeře

V neděli jsme se z posledních sil vyškrábaly (někdo bosky, někdo málem po čtyřech) na Kozí hrádek v Mikulově a následně se duchovně obohatily v kostele sv. Jana Křtitele. Závěrem chceme poděkovat panu řidiči autobusu, který trpělivě vysvětloval naprosto nechápající Leo, co vlastně všechno musí zaplatit a tím zpozdil autobus minimálně o 5 minut. Dále hodnému mladíkovi, který nám poradil, kde mají ve vesnici tu úžasnou studnu a v neposlední řadě všem lidem, co na nás v Mikulově na náměstí v tom vedru zírali, ale neřekli o našem vzhledu ani slovo. Tento zápis vznikl během nedělního oběda a odpočinku všech 14 přítomných, a po zásluze naprosto vyřízených Severek, čekajících na autobus domů.

Zdraví již v posteli ležící a spící

Leo, Gedži, Pipi, Salo, Alpi, Ronja, Fey, Gewi, Vlaštovka, Grace, Rihii, Kája, Slavíček a Agátka

Společné foto na zámku v Mikulově
Společné foto na zámku v Mikulově

Víkendovka v Olomouci

Poté, co jsme se v pátek 9.3. sešly na hl. nádraží, jsme zamířily k vlaku. Po celkem dlouhé cestě vlakem jsme dorazily do Olomouce. Z nádraží jsme šly jenom malinký kousíček a došly jsme ke skautskému domu, kde jsme měly spát. Po večeři nám Alpi s Pipi do telefonu nebo mp3 přehrávačů nahrály povídání, kterou jsme měly zákaz si pustit. Pak jsme se převlékly do pohodlného ale teplého oblečení a šly jsme ven. Hrály jsme hru v centru Olomouce, která spočívala v tom, že jsme chodily po Olomouci a poslouchaly jsme pokyny z nahrávky. U toho jsme se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o samotném městě.

V sobotu ráno jsme se nasnídaly a vyrazily na výlet na Svatý Kopeček. Cestou jsme hrály hru, která spočívala v tom, že jsme nemohly říkat tři slova: ano, ne a jo. Když jsme jedno z těchto slov řekly, musely jsme dát papírek člověku, který nás upozornil, že jsme toto slovo řekly. Některým z nás se podařilo ztratit všechny papírky ještě předtím, než jsme je dostaly. Také jsme po cestě potkaly Leo, která se k nám připojila. Na Svatém Kopečku jsme udělaly skupinovou fotku a taky jsme se zašly pomodlit do baziliky Navštívení Panny Marie. No a když jsme se naobědvaly, tak jsme vyrazily zpátky do Olomouce. Na samém kraji Olomouce, kde bylo hřiště pro děti, jsme si zahrály hru na skupinky. Naším úkolem bylo poskládat deset vět ze slov, které jsme měly napsané na papírku. Těsně před koncem hry naše skupinka zjistila, že jsme hru špatně pochopily, a tak jsme se vydaly zpátky ke skautskému domu, kde jsem asi dvouhodinovém oddychu hrály různé hry např. prase kvikni nebo jsme se musely bez mluvení seřadit podle věku. Po večeři jsme se dívaly na film Past na rodiče, u kterého jsme se docela dost nasmály. 

V neděli jsme šly do kostela sv. Michala. Byla tam taková zima, že jsme málem umrzly. Po mši jsme se naobědvaly, uklidily a vyrazily směr Brno.

Lizzy

Jsme 2. dívčí YMCA skautský oddíl Severky, patřící k farnosti kostela sv. Tomáše v Brně.

Vždy dál a výš a na své cestě k cíli,

my překážek přec nebudem se bát,

by mohl každý, komu schází síly,

dle svitu Severky směr správný vyhledat!

Fotogalerie

Fotky z našich akcí naleznete na adrese severky.rajce.idnes.cz 

videa z táborů na youtube

NE KLUBOVNA

2. dívčí oddíl Severky YMCA SKAUT 
Staňkova 14, Brno, 602 00

Jak se k nám dostanete:

Tramvaj č. 1: zastávka Hrnčířská

Tramvaj č. 6: zastávka Hrnčířská

Trolejbus č. 25: zastávka Pionýrská

Trolejbus č.26: zastávka Pionýrská 

Autobus č. 67: zastávka Sportovní

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky