YMCA

YMCA

YMCA, neboli Young Men's Christian Association, je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnickou organizací na světě.

Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. YMCA pracuje ve 119 zemích světa a má přes 58 milionů členů. V České republice má 3.706 členů.

YMCA byla založena v Anglii v roce 1844. Její počátky v Československé republice sahají do roku 1920 a jsou spojeny s prvním prezidentem T. G. Masarykem, který činnost YMCA poznal v Americe a podporoval její vznik u nás.

YMCA má pestrý program. Věnujeme pozornost duchovnímu životnímu postoji při respektu k individuálním rozdílům a výchově v rodině, rozvoji tělesné zdatnosti a zdravého způsobu života, vzdělání a novým poznatkům, životu v přírodě i službě všem, kteří ve svízelné situaci zůstali sami. YMCA umožňuje mladým lidem spojení se světem na mezinárodních táborech, výměnných pobytech a vzdělávacích programech.