Skauting

je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí.

Posláním je prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností, podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem skautingu je připravit jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.